United Knowledge

United Knowledge organiseert en realiseert internetprojecten in de publieke sector. Wij combineren bestuurlijke kennis met een degelijke en servicegerichte uitvoering van ICT-projecten op basis van open source technologie. United Knowledge is gevestigd in Amsterdam.

United Knowledge en Oqapi software gaan samen

13 sep.

United Knowledge en Oqapi software gaan fuseren. De bedrijven uit Amsterdam en Delft werken al tien jaar intensief samen, onder meer in de open source communities waarin beiden actief zijn. De nieuwe onderneming heet United Knowledge.

United Knowledge en Oqapi software gaan samen

United Knowledge is vooral bekend van zijn werk voor landelijke overheden. De eerste implementatie van de rijkshuisstijl werd door United Knowledge gerealiseerd en meer recent maakte United Knowledge een responsive variant van de rijkshuisstijl, waardoor deze geschikt wordt voor tablets en mobiele telefoons.

Oqapi verhoogt de productiviteit van front-offices, door formulieren te vervangen door apps. Ook is Oqapi één van de belangrijke krachten achter de WebGUI Content Engine – een van de bekende open source content management systemen (cms). En voor diverse content management systemen maakte Oqapi de onderdelen voor elektronisch betalen.

Joeri de Bruin van Oqapi software zal de nieuwe combinatie leiden. Arjan Widlak, eigenaar van United Knowledge, zal zich als directeur overheid richten op de sector waarin United Knowledge altijd sterk was.

Het nieuwe United Knowledge gaat daarnaast een samenwerking aan met Procolix in Delft, om samen de dienstverlening op het vlak van hosting en beheer op te kunnen schalen en omvang en kwaliteitsniveau.

De drie ondernemingen betrekken in februari gezamenlijk een nieuwe kantoorruimte in Delft. Het nieuwe United Knowledge opereert nu vanaf het Delfttechpark.

Twee nieuwe simulatiespellen

31 jul.

Zeven Deense universiteiten gaan het komend collegejaar gebruik maken van drie nieuwe simulatiespellen over standaardisatie. Het gaat niet alleen om technische opleidingen, maar juist ook om studenten recht en sociologie.

Twee nieuwe simulatiespellen

De Deense standaardorganisatie Dansk Standard (DS) heeft United Knowledge gevraagd drie nieuwe simulatiespellen te ontwikkelen. Doelstelling is om studenten aan de Deense universiteiten meer bekend te maken met het belang van standaardisatie voor innovatie en het creeren van private en publieke waarde. Op 10 juni heeft Arjan Widlak een demonstratiesessie gegeven op de Universiteit van Aarhus, die met groot enthousiasme is ontvangen door studenten en docenten. Een derde simulatiespel is in ontwikkeling.

Spelsimulatie Basisregistraties weer in de Informatiemanagement academie (IMAC)

2 jul.

Leren samenwerken, want burgers hebben geen boodschap aan grenzen tussen overheidsdiensten

Spelsimulatie Basisregistraties weer in de Informatiemanagement academie (IMAC)

Zelf ontdekken hoe en waarom overheidsorganisaties kunnen samenwerken dat is waar de ketensimulatie om gaat. De Ketensimulatie Basisregistraties, die United Knowledge samen met ZenC en Jorrit de Jong advies ontwikkelde, geeft deelnemers gevoel voor een mogelijke ketenaanpak en inzicht in de verwachtingen van partners. Niet voor niets werd de Ketensimulatie al in meer dan 250 Nederlandse gemeente gespeeld en op diverse plaatsen in het buitenland. Vandaag wordt de Ketensimulatie gespeeld op de Overheidsacademie voor Informatiemanagement (IMAC) in het kader van de verbindingsopleiding. Die biedt professionals de gelegenheid zich verder te ontwikkelen tot verbinder op het gebied van informatiemanagement binnen de publieke sector.

Werken op Harvard aan een serie korte simulatiespellen over innovatie en standaardisatie

19 apr.

In opdracht van de Deense standaardorganisatie DS werken we aan een serie korte simulatiespellen over strategisch kennismanagement. Hoe standaardisatie innovatie kan versnellen of juist hinderen zal hierin een belangrijke rol spelen.

Werken op Harvard aan een serie korte simulatiespellen over innovatie en standaardisatie

Een serie korte simulatiespellen moet inzicht bieden in hoe standaarden publieke waarde kunnen creëren op collectief niveau, wat de belangen zijn van de individuele organisatie vanuit het oogpunt van strategisch kennismanagement en hoe de relatie ligt met innovatie, wanneer standaarden de innovatie hinderen of juist katalyseren.

En ondertussen pikken we natuurlijk even een collegetje mee op de Harvard Kennedy School.

Wat doen wij?

ICT speelt een sleutelrol bij het versterken van de participatie, het verbeteren van de dienstverlening én het realiseren van besparingen. United Knowledge draagt daaraan bij met onderzoek en advies, maar vooral met de praktische uitvoering daarvan.

Onze klanten

Wij realiseerden websites en online toepassingen voor de Ministeries van BZK, I&M, VWS, ELI en VenJ en diverse andere overheidsorganisaties, gemeenten en bedrijven, waaronder het Ministerie van Veiligheid en Justitie (https://platformprofessionals.nuansa.nl/), Landelijk Overleg Milieuhandhaving (handhavingsportaal.nl) en Wasko kinderopvang (wasko.nl). Serious Games van United Knowledge werden ingezet bij meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten, vrijwel alle ministeries, maar ook bij diverse Amerikaanse Federale overheidsorganisaties.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in e-participatie, serious games of web content management? Bel +31 (0) 15 750 1098 of mail ons. Wij leggen u graag uit wat we voor u kunnen betekenen.